g_logo.jpg facebook_logo.jpg pinterest_logo.png
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestycji, od projektów koncepcyjnych, przez dokumentację budowlaną, wykonawczą, powykonawczą oraz przetargową, po nadzory autorskie, podczas których czuwamy nad prawidłową realizacją inwestycji. Wykonujemy opracowania architektoniczne i urbanistyczne, projekty wnętrz i krajobrazu oraz wielobranżowe dokumentacje inżynierskie.
Podstawowym naszym celem jest sprostanie wymaganiom Inwestora.


Dokumentacja projektowa [Projekt Budowlany] realizowana przez nasz wielobranżowy zespół fachowców zawiera następujące opracowania:

 • Analiza chłonności terenu określająca potencjał działki wynikający z jej cech fizycznych, uwarunkowań prawnych i przestrzennych.
 • Projekt koncepcyjny zawierający rysunki pokazujące rozmieszczenie powierzchni potrzebnych do wypełnienia funkcji budynku, poglądowe wizualizacje bryły oraz dobór materiałów elewacyjnych.
 • Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny i zieleni.
 • Projekt architektoniczno-budowlany wykonywany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnego i określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, a dla obiektów użyteczności publicznej również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje branże architektoniczną, konstrukcyjną oraz instalacyjną – elektryczną i sanitarną.

Oferujemy również wykonanie dodatkowych opracowań, m.in.:
 • projekty aranżacji wnętrz,
 • projekty wykonawcze,
 • opisy techniczne z rysunkami do zgłoszeniu robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
 • uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • uzyskanie warunków technicznych dot. przyłączenia mediów,
 • uzyskanie mapy do celów projektowych,
 • uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej,
 • przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę,
 • pomoc w przygotowaniu oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
 • tablica informacyjna do umieszczenia na placu budowy z wizualizacją budynku,
 • wyłączenia działki z produkcji rolnej,
 • badania gruntu i dokumentacja geotechniczna,
 • opinie rzeczoznawców BHP, SANEPID i P.POŻ,
 • projekty drogowe,
 • uzgodnienie postępowania z drzewostanem,
 • nadzór autorski wielobranżowy,
 • inwentaryzacje i projekty powykonawcze,
 • porady prawne w zakresie ustawy Prawo Budowlane.